vuljespaarpot.nl en afgeleide werken geniet auteursrechtelijke bescherming en zijn bestemd voor eigen gebruik door onze bezoekers. Het is verboden vuljespaarpot.nl te verveelvoudigen, anders dan het downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Na toestemming is het gebruik van alle op vuljespaarpot.nl beschikbaar gestelde bestanden alleen toegestaan voor niet-commerciële en informatieve doeleinden, en onder vermelding van de auteur (i.e. vuljespaarpot.nl). Reproductie en/of distributie van de beeld en tekst buiten de kennis en toestemming van vuljespaarpot.nl is (bij wet) verboden. Beeldmateriaal, tekst en documenten van leveranciers, webwinkels, fabrikanten en spaarprogramma’s vallen buiten het auteursrecht van vuljespaarpot.nl.

vuljespaarpot.nl is niet verantwoordelijk voor meningen die door onze bezoekers op de website zijn geplaatst.

Alle rechten niet expliciet genoemd in bovenstaande zijn gereserveerd.